ιταλική γλώσσα
ιταλικά μαθήματα online
μαθήματα ιταλικής γλώσσας βιβλία ιταλικής γλώσσας Massimo Borgi-Ιταλός καθηγητής Ιταλικής γλώσσας

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ιταλικών ON LINE με Ιταλό καθηγητή

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μαθήματα on line ιταλικής γλώσσας για ολα τα διπλώματα ( εγκυκλοπαιδική Μέθοδος Εκμάθησης )
<<<<< ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ >>>>>Τμήματα ON LINE
<<<<<ΕΡΓΑΣΤΙΡΙΑ>>>>> Εργαστήρια για τα διπλώματα (αποκλιστικι προετοιμασία)
Σεμινάρια καθηγητων ( μεθοδολογία διδασκαλίας )
<<<<<A.E.I. ΙΤΑΛΙΑΣ>>>>>προετοιμασία πανεπιστήμια
Στήριξη σε μαθήματα στα ιταλικα Πανεπιστήμια
Στήριξη για Πτυχιακές Εργασίες Πανεπιστήμια ΑΕΙ ΙΤΑΛΙΑΣ
Μαθήματα ιστορίας και λογοτεχνίας
ΥΠΙΡΕΣΙΕΣ
Υπηρεσίας Διερμινεας
Μεταφράσεις Ιταλικά - Ελληνικά - Ελληνικά - Ιταλικά
Εμπορική αλληλογραφία και στηριξη στης επαφες με ιταλικες εταιρειες (Γραμματεας οn line)
Image Hosted At MyspaceGens Περισσότερες πληροφορίες για επίπεδα και διπλοματα
 

CONGRATULAZIONI A:


Anastasia St., esami CELI 3, livello B2, Univ. per Stranieri di Perugia -sessione nov.-2017-


Elena Ath., esami CELI 2, livello B1, Univ. per Stranieri di Perugia - sessione giu.-2017-


Anastasia St., esami CELI 2, livello B1, Univ. per Stranieri di Perugia -22-11-2016-


Greta Dem., esami CELI 2, livello B1, Univ. per Stranieri di Perugia -22-11-2016-


Ioanna Rig., esami CELI 3, livello B2, Univ. per Stranieri di Perugia -20-06-2016-


Nikos Ar., esami CELI 5, livello C2, Univ. per Stranieri di Perugia -22-11-2015-


Elena Mich., esami CELI 3, livello B2, Univ. per Stranieri di Perugia


Christina Avg. Diploma Lingua Italiana livello C1


Elena Mich. CELI 2 Univ. per Stranieri di Perugia, livello B1


Paolo Tzen. Celi 1, Univ. per Stranieri di Perugia, livello A2


Danai Mastr. Celi 1, Univ. per Stranieri di Perugia, livello A2


Matteo Tzen. CELI 3 Univ. per Stranieri di Perugia, livello B2


Matteo Tzen. CELI 2 Univ. per Stranieri di Perugia, livello B1


Lidia Tra. Diploma Lingua Italiana livello C1


Amalia Val. CELI 2 Univ. per Stranieri di Perugia, livello B1


Nolva Pol. CELI 5 Univ. per Stranieri di Perugia, livello C2


Natalie Jack. Diploma Lingua italiana livello C1


Giannis Pap. kratiko Diploma livello B2


Marina Mich. CELI 5 Univ. per Stranieri di Perugia, livello C2


Kostantina Chal. Diploma Lingua italiana livello C1


Maria Mar. Italiki Filologia


Dimitra Alf. Diploma Lingua italiana livello C1


Ioanna Sia. CELI 3 Univ. per Stranieri di Perugia, livello B2


Ioanna Sia. Diploma Lingua italiana livello C1


Gina (Giorgia) Chatz. kratiko Diploma livello C1


Elly Tsi. CELI 5 Univ. per Stranieri di Perugia, livello C2


Afrodite Pap. Diploma Lingua italiana livello C1


Katerina Fren. Diploma Lingua italiana livello C1


Evy Fre. CELI 2 Univ. per Stranieri di Perugia, livello B1


Zoe Orf. CELI 3 Univ. per Stranieri di Perugia, livello B2Homepage | contatto | Lezioni | Libri | Past Papers | english version English Version
- MASSIMO BORGI - tel.:6978101543