ιταλική γλώσσα
ιταλικά μαθήματα online
μαθήματα ιταλικής γλώσσας βιβλία ιταλικής γλώσσας Massimo Borgi-Ιταλός καθηγητής Ιταλικής γλώσσας

Lezioni di Lingua Italiana on line con insegnante di madre lingua - Ιδιαίτερα Μαθήματα Ιταλικών on line με καθηγητή μητρικής γλώσσας


italy MATHIMATA ON LINE
Congratulazioni a:Ιδιαίτερα μαθήματα Ιταλικών on line με Ιταλό καθηγητή και προετοιμασία για όλες τις πιστοποιήσεις της ιταλικής γλώσσας. Mια πραγματική εκμάθηση και επαφή με τη γλώσσα, με τη σωστή προφορά, τις σωστές εκφράσεις και γραμματικές δομές ώστε να κατανοήσετε την Ιταλική και να εκφράζεστε σωστά σε κάθε επικοινωνιακό περιβάλλον.Για να μάθετε κάτι περισσότερο για την Ιταλία, μια υπέροχη χώρα γεμάτη ιστορία και πολιτισμό διότι η εκμάθηση μιας γλώσσας συνεπάγεται τη γνωριμία με τον τρόπο ζωής (modus vivendi), τον τρόπο δράσης (modus operandi), και κυρίως τον τρόπο σκέψης και έκφρασης ενός λαού.

Tα βιβλία που χρησιμοποιούνται προέρχονται από τα Πανεπιστήμια για ξένους της Περούτζια και της Σιένα. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η Εγκυκλοπαιδική Μέθοδος Εκμάθησης και τα μαθήματα γίνονται μέσω του επικοινωνιακού συστήματος SKYPE + web cam.

Η ιταλική γλώσσα είναι η γλυκιά γλώσσα του Sì (ναι). Είναι, σε αντίθεση με άλλες γλώσσες, μια λογοτεχνική γλώσσα. Είναι η γλώσσα της Φόρμας και της ομορφιάς, της λογοτεχνίας, της ποίησης, της μουσικής, της όπερας, του θεάτρου και του σινεμά, της ζωγραφικής και της γλυπτικής , της τεχνολογίας, της μόδας , του αθλητισμού και της κουζίνας, χωρίς να ξεχνάμε ότι η ιταλική γλώσσα είναι η τέταρτη πιο μελετημένη γλώσσα στον κόσμο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί κανείς να μάθει την ιταλική γλώσσα: για λόγους εργασίας, για προσωπική κουλτούρα και μόρφωση, για σπουδές στην Ιταλία και για την απόκτηση κάποιου διπλώματος . Ωστόσο, ο πρώτος και κύριος λόγος για τον οποίο πρέπει να μάθουμε την Ιταλική είναι για ΑΓΑΠΗ, per AMORE!

GRAZIE INFINITE !!!

Paolo Tzen., esami CELI 3 Ad., livello B2, Università per Stranieri di Perugia-sessione mag. 2018-


Danai Mast., esami CELI 3 Ad,, livello B2, Università per Stranieri di Perugia-sessione mag. 2018-


Cristina Mast., esami CELI 1 Ad, livello B2, Università per Stranieri di Perugia-sessione mag. 2018-


Anastasia St., esami CELI 3, livello B2, Università per Stranieri di Perugia-sessione nov. 2017-


Elena Ath., esami CELI 2, livello B1, Università per Stranieri di Perugia-21-06-2017-


Greta De., esami CELI 2, livello B1, Università per Stranieri di Perugia-21-11-2016-


Anastasia St., esami CELI 2, livello B1, Università per Stranieri di Perugia-21-11-2016-


Ioanna Rig., esami CELI 3, livello B2, Università per Stranieri di Perugia-20-06-2016-


Danai Ma., esami CELI 2, livello B1, Università per Stranieri di Perugia-21-05-2016-


Nikos Ar., esami CELI 5, livello C2, Università per Stranieri di Perugia -22-11-2015-


Elena Mich., esami CELI 3, livello B2, Università per Stranieri di Perugia


Christina Avg. Diploma Lingua Italiana livello C1


Elena Mich. CELI 2 Università di Perugia, livello B1


Paolo Tzen. Celi 1, Università di Perugia, livello A2


Danai Mastr. Celi 1, Università di Perugia, livello A2


Matteo Tzen. CELI 3 Università di Perugia, livello B2


Matteo Tzen. CELI 2 Università di Perugia livello B1


Lidia Tra. Diploma Lingua Italiana livello C1


Amalia Val. CELI 2 Università di Perugia livello B1


Nolva Pol. CELI 5 Università di Perugia livello C2


Natalie Jack. Diploma Lingua italiana livello C1


Giannis Pap. kratiko Diploma livello B2


Marina Mich. CELI 5 Università di Perugia livello C2


Kostantina Chal. Diploma Lingua italiana livello C1


Maria Mar. Italiki Filologia


Dimitra Alf. Diploma Lingua italiana livello C1


Ioanna Sia. CELI 3 Università di Perugia livello B2


Ioanna Sia. Diploma Lingua italiana livello C1


Gina (Giorgia) Chatz. kratiko Diploma livello C1


Elly Tsi. CELI 5 Università di Perugia livello C2


Afrodite Pap. Diploma Lingua italiana livello C1


Katerina Fren. Diploma Lingua italiana livello C1


Evy Fre. CELI 2 Università di Perugia livello B1


Zoe Orf. CELI 3 Università di Perugia livello B2
OFFERTA FORMATIVA


Ιδιαίτερα μαθήματα on line ιταλικής γλώσσας για ολα τα διπλώματα: CE.L.I. Perugia, Kratiko Diploma, Diploma Istituto italiano di ATENE και για προσωπική σας κουλτούρα, για να κατανοήσετε και να εκφράσετε τις σκέψεις σας σε όλες τις καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Ακολουθώντας μια μέθοδο διδασκαλίας* ακριβή και συγκεκριμένη, το μάθημα είναι πάντα στα ιταλικά και η μετάφραση χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Όλα αυτά υποστηρίζονται με τα πολύ καλά βιβλία απο τα Πανεπιστημία της Περούτζια και της Σιένα και από άλλο εκπαιδευτικό υλικό. Με αυτόν τον τρόπο, με την προσπάθειά σας, με την αγάπη και τον ενθουσιασμό σας τα αποτελέσματα θα είναι εξαιρετικά.
Η δομή των μαθημάτων ιταλικής γλώσσας και προσωπική μόρφωση βασίζεται στο *Common European Framework of Reference for languages (CEFR), πιο συγκεκριμένα η γνώση για τα διάφορα επίπεδα χωρίζεται ως εξής: (Α1 - Α2) επίπεδο αρχαρίων, (Β1) επίπεδο μέτριας γνώσης, (Β2) επίπεδο καλής γνώσης (lower), (C1) επίπεδο πολύ καλής γνώσης, (C2) επίπεδο άριστης γνώσης.

*CEFR : Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες * περαιτέρω πληροφορίες

*Εγκυκλοπαιδική Μέθοδος Εκμάθησης.

Προετοιμασία για τα διπλώματα CELI Perugia με ιδιαίτερα μαθήματα:


CELI Impatto (Α1) (Στοιχειώδη Γνώση): 30 ώρες

CELI I (Α2) επίπεδο αρχαρίων βασική γνώση : - livello elementare : 60 ώρες

CELI II (Β1) επίπεδο μέτρια γνώση - livello intermedio : 90 ώρες

CELI III (Β2) επίπεδο καλή γνώση (lower) -livello medio: ώρες

CELI IV (C1) επίπεδο πολύ καλή γνώση - livello avanzato : 270 ώρες

CELI V (C2) επίπεδο άριστη γνώση - livello superiore : 360 ώρες


Περαιτέρω πληροφορίες για τα προγράμματα και για αλλά διπλώματαΤο τεστ CELI της Perugia χοριζεται σε δύο μέρη και οι υποψήφιοι όλων των επιπέδων εξετάζονται σε δύο συνολικά μονάδες: γραπτή εξέταση και προφορική εξέταση. Η γραπτή εξέταση αποτελείται από τέσσερις προβες:

a) Κατανόηση γραπτών κειμένων (Comprensione testi scritti)

b) Παραγωγή γραπτών κειμένων - 2 εκθέσεις – (Produzione di testi scritti)

c) Γλωσσικές δεξιότητες (Competenze linguistiche)

d) Κατανόηση προφορικών κειμένων ( Comprensione di testi orali - Listening )

Στην προφορική εξέταση οι υποψήφιοι αξιολογούνται ατομικά από δύο εξεταστές. Πρέπει να είναι σε θέση να εκφραστούν πλήρως και να αλληλεπιδρούν σε καταστάσεις επικοινωνίας προσομοίωση στα ιταλικά. Η προβα ξεκινά με μια εισαγωγή εξέταση στην οποία ο υποψήφιος απαντά σε γενικές ερωτήσεις για τον εαυτό του, περιγραφή μιας εικόνας και προφορική περίληψη για ένα σύντομο κείμενο από εφημερίδες ή περιοδικά. Η προφορική εξέταση διαφοροποιείται για τα διαφορετικά επίπεδα και προβλέπεται επίσης - για παράδειγμα για το Celi 3 Perugia - επίσης μια δραματοποιημένη καταστασι – situazione drammatizzata - ( Role playing). Για μια καλύτερη αντίληψη δείτε τα Past papers που περιέχει τo web site: Past papers η την σελίδα του Blog μου blog past papers.

Τα νέα τμήματα on line θα ξεκινήσουν την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου (2019). Εγγραφές μέχρι 20 Ιανουαρίου.Ένα τμήμα για να ξεκινήσει πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο μαθητές και το πολύ πέντε μαθητές. Η εγγραφή είναι δωρεάν.Τα μαθήματα on line με γκρουπ γίνονται κανονικά όπως σε ένα σχολείο ξένων γλωσσών. Φυσικά είναι φθηνότερα από τα ιδιωτικά μαθήματα και θα συνδεθείτε ταυτόχρονα με άλλους μαθητές από άλλα μέρη που σίγουρα θα γίνουν και νέοι φίλοι σας.

Δελτίο εγγραφής

Σεμινάρια καθηγητων (μεθοδολογία διδασκαλίας)

Προετοιμασία Πανεπιστήμια ΑΕΙ ΙΤΑΛΙΑΣ, στήριξη σε μαθήματα στα ιταλικα Πανεπιστήμια και στήριξη για Πτυχιακές Εργασίες Πανεπιστήμια ΑΕΙ ΙΤΑΛΙΑΣ.

Εμπορική αλληλογραφία και στηριξη στης επαφες με ιταλικες εταιρειες (Γραμματεας οn line), Υπηρεσίας Διερμινεας, Μεταφράσεις Ιταλικά - Ελληνικά - Ελληνικά - Ιταλικά

.....

.....Homepage | contatto | Lezioni | Libri | Past Papers | english version English Version
- MASSIMO BORGI - tel.:6978101543