ιταλική γλώσσα
ιταλικά μαθήματα online
μαθήματα ιταλικής γλώσσας βιβλία ιταλικής γλώσσας Massimo Borgi-Ιταλός καθηγητής Ιταλικής γλώσσας

ITALIAN LANGUAGE e-books - Grazie a: - Emons audiolibri Roma - Rizzoli / Bur Editori Milano - Einaudi Editore Torino -
-

italy E-BOOKS

Questi e-book hanno lo scopo di diffondere la Cultura Italiana. E la Cultura, tout court, è il modus operandi più efficace per sensibilizzare le coscienze, comprendere e discernere il mondo, e per quanto possibile immaginarne uno diverso. Questo il suo fine ultimo. Pur tuttavia, qualora dovessero ledere o violare i diritti d'autore, verranno immediatamente rimossi. .

Homepage | contatto | Lezioni | Libri | Past Papers | english version English Version
- MASSIMO BORGI - tel.:6978101543